PEDAGOGISCHE AANPAK

“Pistache is een groeiende school, waar ieders talenten en cultuur belangrijk zijn en waar we samen op een positieve manier werken aan de vitale, tweetalige en brede ontwikkeling van al onze leerlingen.”

Vanuit onze positieve houding willen we de ontwikkeling stimuleren van elk kind door het scheppen van rijke tweetalige ontwikkelingskansen via een uitzonderlijk traject. Ouders kiezen bewust voor deze aanpak.

Elk kind heeft verschillende TAALenten en deze TAALenten zijn evenwaardig. Goed kunnen lezen of goed kunnen rekenen is bij ons evenwaardig aan goed kunnen onderhandelen of goed kunnen samenwerken enz.

Wij willen dat onze kinderen hun TAALenten ontdekken en delen met anderen. De leerkracht is een coach om deze TAALenten verder te ontwikkelen.

Pedagogie Kleuterschool
Doorstroming kleuter – lager
Pedagogie Lagere school