PEDAGOGIE KLEUTERSCHOOL

 1. Ontwikkelingsdoelen:
  • ‘Het ontwikkelingsplan’ voor de kleuters is gebaseerd op het VVKBaO
  • Werkvormen:
   • Aangepaste en boeiende thema’s in kleine groepen.
   • We werken per thema en deze zullen gebaseerd zijn op de talenten of interessepunten van de kinderen. De thema’s waarin we ons gedurende het jaar verdiepen kunnen dus van de kinderen zelf komen.
   • Het persoonlijk niveau, het ritme en de mogelijkheden van elk kind staan centraal
  • De juiste attitudes leren de kinderen ook bij ons:
   • Positief door het leven gaan
   • Leren omgaan met normen en regels
   • Leren samenwerken, elkaars vaardigheden aanvullen
   • Probleemoplossend denken
   • Verantwoordelijkheid dragen voor een taak
  • De 10 ontwikkelingsdomeinen vormen uitgangspunten voor het plannen van onze activiteiten.
   • Taalontwikkeling in de twee landstalen
   • culturele ontwikkeling
   • denkontwikkeling
   • muzische ontwikkeling
   • sociale ontwikkeling
   • motorische ontwikkeling
   • zintuiglijke ontwikkeling
   • emotionele ontwikkeling
   • morele ontwikkeling
   • ontwikkeling van de zelfsturing

Ongeacht dat we elk van deze ontwikkelingen belangrijk vinden, wensen wij een nadruk te leggen op tweetaligheid, cultuur en natuur. Een brede culturele vorming verhoogt de verdraagzaamheid en bevordert het begripvol omgaan met anderen. Aandacht voor de natuur maakt de kinderen alert voor de wonderbaarlijke dingen die op onze planeet te ontdekken zijn…Beiden heel belangrijk voor kinderen die opgroeien in een stad.

 1. Communicatie
  • De samenwerking met, en de hulp van de ouders is voor ons van groot belang.
  • De ouders komen de kleuters ‘s avonds in de klas halen en krijgen de kans om een korte boodschap mee te delen aan de juf.
  • De ouders, waarvan hun kinderen naar de nabewaking gaan, kunnen een heen- en weerschriftje gebruiken waar zowel leerkrachten als de ouders informatie in kwijt kunnen.
  • Elke juf houdt een blog bij zodat ouders een idee krijgen van wat er zich in de klas afspeelt. Deze blog is enkel toegankelijk voor de ouders van de kinderen van de desbetreffende klas.