DOORSTROMING KLEUTER – LAGER

De kleuters van de derde kleuterklas en de leerlingen van het eerste leerjaar zitten bij PISTACHE samen in een mengklas.

De kinderen van deze klas worden als 1 groep beschouwd waarin gedifferentieerd wordt op basis van de mogelijkheden van de kinderen en niet op basis van leeftijd.

 

De kloof tussen het vrijblijvende van de kleuterschool en het verplichten karakter van de lagere school wordt hierbij weggewerkt en het beste van beide werelden wordt gecombineerd: een doelgerichte stimulering van de ontwikkeling binnen een flexibele, creatieve en spelende lerende context.

We willen op die manier de overgang van kleuter naar lager op een geleidelijke en minder ingrijpende manier laten verlopen.

Er wordt gedifferentieerd gewerkt om te voldoen aan de noden van elk kind.

Het leerplan ZILL, VVKBaO, vormt de basis van de klaswerking. Het feit dat de doelen niet opgesplitst zijn volgens het jaarklassensysteem, komt de werking van de mengklas ten goede.

Onze doelstelling is om de kleuters zo de nodige schoolrijpheid voor de overgang naar het eerste leerjaar te geven. Daarnaast krijgen ze ook extra initiatie in het Frans, waarvan we overtuigd zijn dat zij dit hun verdere leven zullen meedragen.