DOORSTROMING KLEUTER – LAGER

Alle kleuters worden systematisch geobserveerd en deze observaties worden genoteerd in ons ‘Kind-Volg-Systeem’. Dit KVS wordt op regelmatige tijdstippen besproken met de ouders. 

De kleuters van de derde kleuterklas krijgen voorbereidende reken-, lees- en schrijfoefeningen. Deze kleuters krijgen ook regelmatig de kans om deel te nemen aan een activiteit in het eerste studiejaar. Sommige activiteiten worden samen met eerste leerjaar georganiseerd. 

 

Onze doelstelling is om de kleuters naast de nodige schoolrijpheid voor de overgang naar het eerste studiejaar ook een degelijke tweetalige opleiding te geven waarvan we overtuigd zijn dat zij dit hun verdere leven zullen meedragen.