MEERTALIGHEID

MEERTALIGHEID: WAAROM?
Kinderen willen graag dezelfde taal spreken als de mensen om hen heen. De taal die dan gesproken wordt heet de omgevingstaal. In een tweetalige stad als Brussel opgroeien, er wonen en er zich goed voelen is noodzakelijk om ‘erbij te horen’. Kinderen willen deel zijn van…..hun vrienden, hun omgeving. Daarom biedt ons project deze spontane taalverwerving.

Ouders vragen zich wel eens bezorgd af: is het wel goed om mijn kind meer dan één taal aan te leren? Leert mijn kind dan wel genoeg Nederlands? Raakt mijn kind niet in de war van al die talen?

Meertalig opvoeden heeft enkel voordelen voor het kind, maar ook voor de ouders alsook voor de maatschappij.

Cognitieve voordelen:
 
Kinderen die meer dan één taal spreken moeten in hun hersenen steeds schakelen: van taal 1 naar taal 2 en terug. Als het kind taal 1 spreekt schakelt het taal 2 even uit. Alles wat het weet van taal 2 (klanken, woorden, grammatica, enz) moet het dan even op stand-by zetten.
Daarna moet taal 2 weer actief worden en moet taal 1 op stand-by…
Dit heen en weer switchen tussen twee (of meer) talen is goed voor het kind. Het helpt de cognitieve ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van het denken en het verstand. Zijn hersenen zijn actiever en flexibeler dank zij een intense training. (Bron : Tijdschrift Child Development)

Onderzoek heeft bewezen dat twee-of meertalige kinderen de volgende dingen beter kunnen dan eentalige kinderen:

  • Meertalige kinderen leren eerder abstract denken. Onderzoek aan universiteit van Tilburg wees uit dat op de vraag ‘welk is het langste woord ‘trein’ of ‘brommer’ een kind dat nog niet abstract kan denken, dat alleen naar de betekenis van het woord kijkt, ‘trein’ zal antwoorden. Daar waar een meertalig kind dat abstract kan denken en naar de vorm van het woord kijkt, ‘brommer’ zal antwoorden omdat hij weet dat het twee lettergrepen heeft.
  • Meertalige kinderen kunnen zich beter concentreren. Sharon Unsworth van de universiteit van Utrecht bewees dat de tweetalige kinderen een betere concentratie bezitten omdat hun hersens steeds moeten switchen. Ze zijn bijgevolg gewoon om informatie die even niet belangrijk is ‘uit’ te zetten. Tweetalige kinderen denken hierdoor sneller. Hun werkgeheugen is gewoon scherper.
  • Meertalige kinderen kunnen beter geluid verwerken. Wetenschappers ontdekten dat de hersenen van tweetalige kinderen beter geluid verwerken. (Tijdschrift PNAS – publicatie 05/2012). De training voor het verwerken van deze informatie maakt hun tot alerte personen. Dit komt hen ten goede in het dagelijks leven later.
  • Meertalige kinderen leren sneller technisch lezen. Ze weten sneller welke letter bij welke klank hoort en ze plakken die sneller aan elkaar tot woorden. Technisch lezen is ook heel abstract. Meertalige kinderen zijn echter niet sneller of trager in begrijpend lezen.
  • Meertalig kinderen leren hun talen spontaan door met veel mensen te praten. Daardoor kan een meertalig kind er makkelijk nog een andere vreemde taal bij leren. Een vreemde taal dat hij dan in een schoolboek leert, een taal die hij niet elke dag nodig heeft in het land waar hij woont.
  • Meertalige kinderen kunnen complexe taken sneller verwerken. De uitvoerende functie van het brein wordt door meertaligheid bevorderd. De uitvoerende functie betreft de mentale processen die noodzakelijk zijn voor planning, probleemoplossend denken en andere moeilijke taken. Meertalige kinderen kunnen beter multitasken en automatiseren, aldus Spaans onderzoeker Albert Costa. (Universiteit- Barcelona)

Sociaal- emotionele voordelen:
 
Elke ouder wil dat zijn kind in zijn omgeving met iedereen kan communiceren. Bij de bakker,  bij de garagist, met een leraar, met collega’s later op het werk of op vakantie,… Zo voelt men zich nooit als een vreemde. De taal in de huiskamer is niet noodzakelijk dezelfde taal als op school. Een kind moet in elke omgeving zijn emoties kwijt kunnen. Daarom is de kennis van een taal essentieel.

Wie meerdere talen kent is een rijker mens. Met twee talen kan je meer zeggen dan met één. Dichters weten dat goed.
Een Nederlandse ‘boterham’ ziet er anders uit dan een Engelse ‘sandwich’. Het woord ‘thuis’ geeft een ander gevoel dan ‘foyer’ of ‘home’. Reden waarom meertaligen zo nodig de verschillende talen gebruiken om preciezer te kunnen zeggen wat ze voelen en wat ze bedoelen.

Talen zijn verbonden met geschiedenis en cultuur. Wie verschillende talen goed kent kan grappen maken, spreekwoorden gebruiken, liedjes zingen,… om door te geven aan de nieuwe generatie. Wie verschillende talen kent, opent de deuren tot anderen.

Meertaligheid biedt meer kansen op de arbeidsmarkt, geeft de mogelijkheid om in meerdere landen een baan te vinden, biedt mogelijkheden om internationaal zaken te doen, om te onderhandelen en laat gemakkelijk reizen toe.

Het grootste verschil tussen één- en meertaligen is aldus de Spaanse onderzoeker Albert Costa, (Universitat Pompeu-Fabra – Barcelona ESP), dat meertaligen hun omgeving beter kunnen inschatten en bovendien met veel minder inspanningen.

De flexibiliteit van de hersenen die kinderen ontwikkelen geven hen het voordeel een alternatieve visie te bieden op de wereld. In principe zijn ze daardoor verdraagzamer.
Je kan met één luidspreker naar muziek luisteren, maar je kan dat ook met 2 luidsprekers. Hetzelfde is met taal. (Athanasopoulos – Taalpsycholoog Lancaster University – GB)
Ieder bepaalt voor zichzelf wat hij het mooist klinken vindt…
 
Last but not least, het voordeel van twee- of meertaligheid blijft levenslang bestaan.
Een Italiaanse studie uit 2009 wees uit dat tweetalige baby’s sneller bepaalde dingen aanleren.
Canadees onderzoek aan de York University, wees dan weer uit dat meertalige mensen pas jaren later dement worden of met Alzheimer te maken krijgen.

 2) Meertaligheid bij PISTACHE :

  • Het doel van het opvoedkundig project van de school is tweeledig:

enerzijds hoogwaardig Nederlandstalig kwalitatief onderwijs bieden met anderzijds, buiten het leerplan, een maximum aan extra bagage meegeven in de tweede landstaal (Frans) . De Franse cultuur is daarbij een middel.

  • Uitbreiding naar een humaniora, zodat onze kinderen zich op 18-jarige leeftijd volledig kunnen uitdrukken in onze twee belangrijkste landstalen, blijft onze ambitie.
  • De tweetalige opvoeding die de initiatiefneemster heeft genoten is een groot voordeel dat ze wenst te delen met anderen.
  • Eén-persoon-éen-taal-strategie. Hierbij spreekt dezelfde persoon consequent dezelfde taal met de kinderen. Omdat de taal die het kind te horen krijgt van goede kwaliteit moet zijn, spreekt de betrokken leerkracht zijn/haar moedertaal met de kinderen. Zodoende associëren de kinderen de leerkrachten Frans met de Franse taal. Het aldus nauw contact met de 2 landstalen, stimuleert het brein van de kinderen om sneller en beter te assimileren, te associëren en de 2 talen te reproduceren. Zo groeien ze op als een vis in het tweetalig Brusselse water.