KOSTEN

PISTACHE is erkend door de Vlaamse Gemeenschap van het Nederlandstalig onderwijs.

1)MAXIMUMFACTUUR:

Aantal extra activiteiten die het traject boeiender maken worden verrekend via de maximumfactuur

 • Schoolreizen
 • Culturele uitstappen
 • Sport
 • Bezoeken in het kader van het thema
 • Enz…

Deze bedraagt :

 •  voor een kleuter: 45 €/jaar
 • voor een lagere schoolkind: 90€/jaar

 

2) BEWAKINGEN en DRANK:

De school organiseert voor-, middag- en  avondbewaking:

 • Voorbewaking: van 7u45 tot 8u30

Kost: 0,5€ per begonnen kwartier

 • Middagbewaking:

van 12u25 tot 13u35

Kost: 3€/middag  drank inbegrepen

Woensdagnamiddagactiviteiten aan € 12/aanwezige namiddag

 • Avondbewaking:

Maandag , dinsdag en donderdag van 15u45 tot 18u.

Woensdag en vrijdag tot 17u30.

Kost:  0,5€ per begonnen kwartier.

 • Boeteregeling voor naschoolse opvang bij te laat komen:

is men een kwartier te laat dan betaalt men € 5 boete
vanaf het tweede kwartier betaalt men € 10 per kwartier dat men te laat is

3) VISIE OP AANVULLENDE FINANCIËLE ONDERSTEUNING

PISTACHE wil haar onafhankelijkheid bewaren zowel in een deel van het pedagogisch project als in haar visie omtrent het omgaan met gebouwen. Voor het opvoedkundig/cultureel/talenten traject dat eigen is aan de methode van PISTACHE en waarop de ouders bewust hun schoolkeuze hebben bepaald, schieten de ter beschikking gestelde middelen van de overheid te kort. Wij houden rekening met de specifieke persoonlijke ontplooiing van de talenten en een ontwikkeling door experimenteren en leren uit onze fouten, dat is essentieel voor een hoogwaardige educatie. Ons onderwijs tracht de razendsnelle technologische ontwikkelingen zo goed mogelijk op te volgen. Een kunstzinnige en muzische aanpak in het algemeen als voor verschillende vakken is het uitgangspunt bij PISTACHE. Wij baseren ons op het individu en de huiselijke kleinschaligheid, elementen die ‘een persoonlijke ontwikkeling’ helpen verwezenlijken. De intrinsieke kwaliteiten van elk kind ruimte geven en de kleinschaligheid van de school die daarmee gepaard gaat, vraagt bijgevolg extra middelen. De ouders die hun kinderen in PISTACHE wensen te laten opgroeien zijn zich daarvan bewust en engageren zich maximaal hiervoor.

Schenkingen die aldus het schoolproject bestendigen zijn een belangrijke financiering naast de maximumfactuur die bepaald wordt door de overheid en de betalingen voor bewakingen en drank. Om deze schenkingen en het verzamelen van extra fondsen duidelijk te onderscheiden van facturen en betalingen aan de school, werd door een aantal ouders de vzw ‘Le Pistachier’ opgericht. Deze staat volledig los van de school PISTACHE en het oudercomité. Hier kan u terecht voor al uw vragen omtrent extra steun die u desgewenst aan de school wil bieden. Het staat u vrij hen te contacteren via asbllepistachier@gmail.com

4) GIFTEN – niet verplicht (te voldoen aan de vzw ‘Le Pistachier’)
De vzw, ‘Le Pistachier’ verzamelt fondsen voor PISTACHE om zo extra middelen te verwerven voor de algemene uitbouw van het PISTACHE-project. Zij wenst via deze weg te melden dat ze aan het begin van elk schooljaar en in samenspraak met de school de benodigde extra middelen voor dat schooljaar wenst op te lijsten en op basis hiervan een oproep wenst te doen naar de ouders voor het storten van een maandelijkse gift.