WAT IS PISTACHE?

“Pistache is een groeiende school, waar ieders talenten en cultuur belangrijk zijn en waar we samen op een positieve manier werken aan de vitale, tweetalige en brede ontwikkeling van al onze leerlingen.”

 

Pistache is groen, zo groen als een kleutertje kan zijn die onze school binnen komt.
Pistache is een ijsje, een lekker ijsje dat veel kinderen lusten.
Pistache is een noot met een tweeledige harde schil, ook de ‘blije noot’ genoemd. Het is de oudste eetbare noot op aarde.

PISTACHE is ook … een school met een tweeledig doel die kinderen dankzij hun taalgevoeligheid en onze pedagogiek tot meertalige personen ontwikkelt. De boom symboliseert de hersenstam met zijn vertakkingen.
Wil je je kind alle kansen bieden op een succesvolle toekomst?
PISTACHE biedt de oplossing.

PISTACHE is een Nederlandstalige Vrije niet confessionele Basisschool met een ‘PLUS’.
Naast het leerplan omvat het project een extra opvoedkundig pakket aan activiteiten in de Franse taal en met bijhorende cultuur. Met deze vernieuwende aanpak creëren wij unieke ontwikkelingskansen voor uw kind. Een PISTACHE- traject is een doelbewuste keuze van de ouders.

PISTACHE is een methodeschool, een TAALentenschool, waar de talenten van de kinderen de basis zijn voor activiteiten. Het is een kindgerichte school waarin het kind met zijn gevoelens, behoeften en ervaringen centraal staat. PISTACHE is een actieve school waar het kind in zijn totaliteit aangesproken wordt en heel actief wordt betrokken. Het is een school waarin het cultuurbeschouwelijke geïntegreerd is.

Dankzij de ongewone combinatie van een Nederlandstalige opvoeding (binnen het leerplan) enerzijds, aangevuld met Franstalige opvoedkundige activiteiten anderzijds, ontvangt uw kind een tweetalige vorming. Dit is de basis van het uitgebreide pedagogisch project van PISTACHE.

PISTACHE is een uniek pedagogisch concept dat kinderen spontaan en spelenderwijs klaarmaakt voor een succesvolle toekomst in een meertalig land.
Ook uw kind kan in onze taalboot stappen.

Een kleine stap voor uw kind, een grote voor zijn toekomst.

Voor meer inlichtingen,
Tel :  +32 (0)2/310.53.88    of  Mob : +32 (0)468/14.12.80

Welkom !

Vanwege het PISTACHE-team.