KOSTEN

PISTACHE is erkend door de Vlaamse Gemeenschap van het Nederlandstalig onderwijs.

1)MAXIMUMFAKTUUR:

Aantal extra activiteiten die het traject boeiender maken worden verrekend via de  maximumfaktuur

  • Schoolreizen
  • Cultuuruitstappen
  • Zwemmen
  • Enz…

Deze bedraagt :

  •  voor een kleuter: 45 €/jaar
  • voor een lagere schoolkind: 85€/jaar

 

2) BEWAKINGEN en DRANK:

De school organiseert voor-, middag- en  avondbewaking in het Nederlands of het Frans:

  • Voorbewaking: van 7u45 tot 8u30

Kost: 0,5€ per begonnen kwartier

  • Middagbewaking:

van 12u25 tot 13u35

Kost: 3€/middag  drank inbegrepen

Woensdagnamiddagactiviteiten in het Frans aan € 12/aanwezige namiddag

  • Avondbewaking:

Maandag , dinsdag en donderdag van 15u45 tot 18u.

Woensdag en vrijdag tot 17u30.

Kost:  0,5€ per begonnen kwartier.

  • Boeteregeling voor naschoolse opvang bij te laat komen:

is men een kwartier te laat dan betaalt men € 5 boete
vanaf het tweede kwartier betaalt men € 10 per kwartier dat men te laat is

3)FONDSEN:

De vzw 2B2 verzamelt ter bevordering van haar methode extra fondsen voor de school (oa. giften van de ouders) en organiseert activiteiten om fondsen te genereren.

Dankzij deze extra middelen is een ruimere werking voor PISTACHE mogelijk dan deze met de werkingsmiddelen die ter beschikking gesteld worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kunnen de kosten die niet gedekt zijn door de werkingstoelagen, het wekelijks fruit, de middagbewaking, meerdere culturele uitstappen ook in de tweede landstaal, de huur van gebouwen, onderhoud (in brede zin als huurder), leen- of financiële lasten, enz…  die de werking van het project mogelijk maken, worden gefinancierd.

BETALINGEN:

1) DE MAXIMUMFAKTUUR wordt door de ouders bij de inschrijving betaald:

45€ voor een kleuter

85€ voor een leerling

Cash of te storten op de rekening vzw 2B2 School Pistache

AXA BE72 7512 0538 5416

met duidelijk vermelding van

-de naam en voornaam van hun kind

– ‘maximumfaktuur’ (!)

2) DE BEWAKINGEN EN DRANK:

50€/kind wordt voor de schoolstart als voorschot voor bewakingen betaald

Cash of te storten op de rekening van de vzw 2B2 School Pistache

AXA BE72 7512 0538 5416

met duidelijk vermelding van

-de naam en voornaam van hun kind

‘bewakingen’ (!)

3) GIFTEN:

Wij rekenen op de giften van de ouders om onze werking te kunnen blijven realiseren. Deze kunnen gestort worden op

Cash of te storten op de rekening van de vzw 2B2 School Pistache

BNP PARIBAS FORTIS BE 10001764876604

met duidelijk vermelding van

-de naam en voornaam van hun kind